Kopali tunel kod Lučana za auto-put, a pronašli SKUPOCENE METALE

Tokom 2018. godine istraživanja metaličnih mineralnih sirovina koja su pratila pripremne građevinske radove u području izgradnje Koridora 11, naročito na izgradnji tunela Munjino brdo i Laz, pokazala su značajna nalazišta zlata i povišene sadržaje srebra na tim lokacijama.

Na lokalitetu Munjino brdo iz jezgra bušotine, koja se nalazi u filitima, dobijeni su sadržaji zlata od 5,74 ppm i srebra od 0,7 ppm, pokazuju podaci iz Pravilnika o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2021. godinu koji je doneo ministar rudarstva i energetike Srbije krajem marta.

Radi pojašnjenja, oznaka ppm (parts per million) odnosi se na milioniti deo celine. Kad je reč o rudarstvu, ruda zlata se već sa 0,5 ppm može ekonomično iskopati, a rudama zlata niske klase smatraju se one sa manje od 5 ppm zlata.

– Tokom 2019. godine istraživanja su obavljena na delu koridora 11 (Preljina-Požega), lokalitet Prilipac, a takođe su nastavljena istraživanja piroklastita dacitskog sastava na lokalitetu Ivanovci kod Ljiga i potvrđeni su povišeni sadržaji retkih metala poput berilijuma, niobijuma, volframa, srebra i torijuma – navedeno je u Pravilniku.

U toku prošle godine, navodi se dalje u dokumentu, najveći obim istraživanja bio je usmeren na terene između Preljine i Požege na koridoru 11 na kojima se grade tuneli Laz i Munjino brdo. Tada su na ulazu u tunel Munjino brdo u grafitičnim škriljcima i filitima registrovani povišeni sadržaji hroma i srebra, a na izlazu iz tunela, koji se nalazi u pločastim i trošnim škriljcima sa partijama grafitičnih škriljaca, registrovani su povišeni sadržaji hroma, mangana, srebra i kobalta.

Istraživanja duž novih koridora u Srbiji sprovođena su i ranije s obzirom na izgradnju putne mreže relativno velikog obima poslednjih godina, a sa ciljem da se sa minimumom finansijskih ulaganja prikupe značajni geološki podaci sa lokaliteta koji se “otkriju” prilikom građevinskih radova u okviru izgradnje puteva.


Golija i Ozren leže na zlatu?

Zanimljivo je i da država od 2018. godine plemenite metale traži i na Goliji i Ozrenu. Rezultati tih istraživanja pokazali, stoji u istom dokumentu, da se radi o vrlo perspektivnim terenima u smislu iznalaženja najvrednijeg plemenitog metala.

Na Goliji je te godine registrovano značajno povećanje zlata, a pretprošle godine, na širem prostoru Ozrena i Golije od oko 200 km2, ponovo su registrovani su visoki sadržaji zlata koji nisu zabeleženi u prethodnim istraživanjima.

Istraživanja na ovim planinama nastavljena su i tokom 2020. godine, a nastavak istraživanja planiran je i za 2021. godinu na ovim rudnim rejonima kao i dalje prema severozapadu (područje Zlatar-Priboj).

Završetak istraživanja se planira u 2024. godini.

U 2016. godini najveći obim osnovnih geoloških istraživanja obavljen je na koridorima 11 i 10. Na području Takovo-Preljina, duž trase puta, tada su otkrivene su “interesantne mineralizacije antimona, hroma, nikla i žive”.

Geološka istraživanja su na području Takovo-Preljina nastavljena i 2017. godine, kao i na području izgradnje trase koridora 10 od Niša do Pirota kad su presečene su dve metalogenetske zone: Ridanjsko-krepoljinska i Borska metalogenetska zona u kojima su konstantovane, kako je navedeno, vrlo interesantne mineralizacije bakra i zlata.

Za 2021. godinu, zaključuje se u delu dokumenta koji bavi geološkim istraživanjima metala duž koridora, planiran je nastavak geoloških istraživanja na koridoru 11, odnosno na deonici Preljina-Požega, ali i na putnom pravcu Ruma–Šabac–Loznica i na svim drugim putnim pravcima čije trase prolaze kroz geološki interesantna područja.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir

0 0 glasova
Vaš komentar?
Obaveštenja
Obavesti me:
guest
0 Komentari
Inline povratne informacije
Pogledajte sve komentare
Share via
Facebook
0
Volela bih vaše mišljenje, ostavite komentar..x