Poznato ko sigurno neće moći da izbegne rušenje u naredne 2 godine

Nakon stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji, kad su poslovi kontrole nezakonito izgrađenih kvadrata sa opština prešli u nadležnost grada, građevinska inspekcija Beograda za dve i po godine uklonila je 39 nelegalnih objekata.

To praktično znači da Beograd spada u red malobrojnih lokalnih samouprava u Srbiji koje se odlučuju na ovaj nepopularan korak jer prema istraživanju Naleda, koje je obuhvatilo 105 gradova i opština, u proseku se godišnje sruši samo tri objekta koji nemaju potrebne papire za gradnju.

Posebno je interesantno da čak 77 posto opština i gradova nije uklonilo nijedan objekat u poslednjih pet godina, a da 37 odsto nema ni novac u budžetu za ove namene. Takva situacija nije na nivou grada Beograda koji je i u budžetu za ovu godinu planirao novac za rušenje objekata koji su podignuti bez saglasnosti nadležnih organa.

– Od 6. novembra 2018. godine, kad je na snagu stupio Zakonu o planiranju i izgradnji, inspekcijski nadzor na teritoriji grada Beograda poveren je građevinskoj inspekciji grada Beograda, odnosno isti se više ne obavlja pred gradskim opštinama. Od tada do danas građevinska inspekcija Sekretarijata za inspekcijske poslove izvršila je uklanjanje 39 nelegalnih objekata na teritoriji glavnog grada. Кad je reč o obezbeđenim sredstvima za potrebe izvršenja za 2021. godinu izdvojena je suma od 65 miliona dinara. Građevinska inspekcija je svakodnevno na terenu i prioritetno postupa u cilju zaštite javnog interesa i bezbednosti građana zbog čega apelujemo na građane da slučajeve nelegalne gradnje prijave ovom sekretarijatu – kažu iz gradske uprave.

Istovremeno i nadležnosti grada vezane za ozakonjenje nelegalnih objekata su promenjene, odnosno deo ovog posla je krajem 2019. godine prebačen na opštine. Nakon toga je delimično rasterećen Sekretarijat za poslove ozakonjenja objekata jer su u njegovoj ingerenciji ostale građevine koje imaju veće od 400 kvadrata bruto razvijene površine.

– U nadležnosti Sekretarijata za poslove ozakonjenje objekata je 66.320 zahteva za ozakonjenje. Treba da se zna da je Sekretarijat nadležan za rešavanje po zahtevima za ozakonjenje nelegalnih objekata koji imaju preko 400 kvadrata bruto razvijene površine – stoji u pisanom odgovoru Sekretarjata za poslove ozakonjenja.

Prema zakonu, rok za završetak legalizacije ovih objekata je 6. novembar 2023. godine, a sve dok se se ne utvrdi ima li osnova za njihovo ozakonjenje, oni se ne mogu srušiti.

– Zakonom o ozakonjenju u članu 37 predviđeno je rušenje nezakonito izgrađenog objekta sprovodi na osnovu konačnog rešenja kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje. Ne mogu se ozakoniti objekti koji ne ispunjavaju uslove za ozakonjenje kao što su oni koji nisu izgrađeni u zakonskom roku koji su izgrađeni na javnim površinama ili oni koji nisu kompatibilni sa namenom zemljišta na kome se nalaze. Pored toga ozakonjenje ne mogu da očekuju ni vlasnici koji su podigli objekte veće spratnosti od dozvoljene zakonom i posebnim propisom, ali i ako vlasnik nelegalnog objekta ne dokaže pravo svojine na nelegalnom objektu i zemljištu na kome se objekat nalazi. Treba da se zna da nelegalnim objektima nije moguće prometovati – kažu iz Sekretarijata za ozakonjenje grada Beograda.

Inače, prema podacima Ministarstva građevinarstva, sa područja 17 gradskih opština je ukupno 272.209 vlasnika nelegalnih objekata podnelo zahteve za legalizaciju.

U nadležnosti grada je 66.320 što praktično znači da je preostalih 205.889 ispod 400 kvadrata i rešavaće ih opštinske uprave.

(Kurir.rs/Blic/Foto:Ilustracija)

Kurir

0 0 glasova
Vaš komentar?
Obaveštenja
Obavesti me:
guest
0 Komentari
Inline povratne informacije
Pogledajte sve komentare
Share via
Facebook
0
Volela bih vaše mišljenje, ostavite komentar..x