FELJTON KURIRA! SRPSKI PATRIJARSI (1): Neprolazno delo Svetog Save


Mudrom politikom najmlađi sin Stefana Nemanje izdejstvovao je samostalnost srpske crkve i zaokružio celovitost srpske države

Leave a Comment