@AndrijaJovicJo – Ne postoji ta količina alarma koju ja nisam sposoban da nesvesno ugasim u snu i nastavim da spavam kao da se ništa nije desilo…

@AndrijaJovicJo – Ne postoji ta količina alarma koju ja nisam sposoban da nesvesno ugasim u snu i nastavim da spavam kao da se ništa nije desilo… Ne postoji ta količina alarma koju ja nisam sposoban da nesvesno ugasim u snu i nastavim da spavam kao da se ništa nije desilo…— andrijajo (@AndrijaJovicJo) April 6, 2020

Leave a Comment